1 دقیقه خوانده شده

منشورحقوق سالمندان(پیشنهادی دبیرخانه شورای سالمندان کشور) : ماده 1-حق برخورداری تمامی سالمندان مانند سایر شهروندان برخوردار از تمام حقوق و...

1 دقیقه خوانده شده

شهرنشینی و صنعتی شدن تحولات عمده‌ای را در نهادهای مختلف اجتماعی از جمله خانواده ایجاد کرده است. مدرن شدن و...

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به اداره کل بهزیستی استان کرمان می باشد.