توانبخشی

1 دقیقه خوانده شده

توانبخشی: مجموعه ای است که اقداماتی هدفمند را، در جهت قادرسازی شخص معلول، یا سالمند به منظور دست یابی به...

1 دقیقه خوانده شده

شهرنشینی و صنعتی شدن تحولات عمده‌ای را در نهادهای مختلف اجتماعی از جمله خانواده ایجاد کرده است. مدرن شدن و...

مجری طرح: شرکت آموزشی زراوند دیاکو کارمانیا | میزبانی توسط توسعه شرکت فناروی لاچین ایران