اخبار و رویدادها

سامانه آنلاین " توان به " سامانه برتر کشوری و برگزیده اولین رویداد تخصصی استارتاپ مراقبت و سالمندی خرداد ماه...

1 دقیقه خوانده شده

توانبخشی از راه دور با عنایت به  افزایش جمعیت سالمندان و از طرفی تعدد بیماریهای مزمن دوران سالمندی ، هزینه...

مجری طرح: شرکت آموزشی زراوند دیاکو کارمانیا | میزبانی توسط توسعه شرکت فناروی لاچین ایران