سوالات متداول

۱) آیا امکان بازدید از موسسه و آشنایی نزدیک تر وجود دارد؟

با هماهنگی قبلی با دفتر مرکزی موسسه می توان از موسسه بازدید کرد.

 

 

مجری طرح: شرکت آموزشی زراوند دیاکو کارمانیا | میزبانی توسط توسعه شرکت فناروی لاچین ایران